Rykkinn i dag

Til tross for at Rykkinn var et uvanlig gjennomtenkt boligprosjekt, oppsto det markante ungdomsproblemer i en periode fra midt på 1970-tallet til inn på 1980-tallet. Da Rykkinn var nybygd gjorde de lave leilighetsprisene og den kommunale tildelingspolitikken at en stor del av innflytterne var unge småbarnsfamilier. Mot midten av 1980-tallet ble derfor antallet ungdommer i tenårene stort, og i enkelte ungdomsmiljøer oppsto det rusproblemer.

I dag er befolkningssammensetningen mye mer balansert aldersmessig, og Rykkinn fremstår som et harmonisk og modent boligområde. Dette reflekteres i høye boligpriser. Rykkinn har bedret sine skoleresultater betraktelig de siste årene [3][4][5]. Lokalmiljøet, sammen med skolene, er veldig opptatt av å få gode og trygge rammebetingelser for sine innbyggere