Rykkinn

Rykkinn er et boligområde i Bærum kommune utenfor Oslo, med ca. 15 000 innbyggere i området (2011).[1] Stedet ble utbygd med blokk- og rekkehusbebyggelse fra tidlig på 1970-tallet. Rykkinn er blitt skildret kunstnerisk i flere episoder av TV-serien Lille Lørdag på 1990-tallet, samt i romanen Teori og praksis av Nikolaj Frobenius (2004). Sistnevnte bok ble filmatisert i 2011. I filmen, som fikk navnet Sønner av Norge, er store deler av opptakene gjort på Rykkinn.